Truy cập nội dung luôn
Bộ Y Tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: dmec@moh.gov.vn
Điện thoại: 0462732272

Hỗ trợ nghiệp vụ

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
Email : dmec@moh.gov.vn
Điện thoại: 0462732272

Hỗ trợ kỹ thuật

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật
Email : hotrodichvucong_ttbyt@dtt.vn
Điện thoại: 0435334165

Hotline

0968734466 - 0969734880 - 0946260191
Trường hợp không liên lạc được với cán bộ thì liên hệ với Lãnh đạo phụ trách: 0976676129