STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Cấp giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế