STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18011578/HSCBMB-HN 180000075/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA
2 18010254/HSCBA-HN 180000502/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM 20DAYSKIN
3 18010257/HSCBA-HN 180000503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM
4 18010258/HSCBA-HN 180000504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM
5 18009446/HSCBA-HCM 180000618/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
6 18009494/HSCBA-HCM 180000619/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
7 18009495/HSCBA-HCM 180000620/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
8 18008899/HSCBMB-HCM 180000069/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM NĂM PHÁT
9 18009543/HSCBA-HCM 180000621/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH
10 18009548/HSCBA-HCM 180000622/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA