STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 19000010/HSCBA-LĐ 190000001/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM

Còn hiệu lực

2 19012614/HSCBA-HN 190000182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

3 19012625/HSCBA-HN 190000183/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA

Còn hiệu lực

4 19012626/HSCBA-HN 190000184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA

Còn hiệu lực

5 19012628/HSCBA-HN 190000185/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA

Còn hiệu lực

6 19012617/HSCBA-HN 190000186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED

Còn hiệu lực

7 19011909/HSCBMB-HN 190000024/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG ANH

Còn hiệu lực

8 19012618/HSCBA-HN 190000187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

9 19006388/HSCBSX-HN 190000004/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Còn hiệu lực

10 19012594/HSCBA-HN 190000188/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Còn hiệu lực