STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 17006744/HSCBA-HCM 170001073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỢI
2 17006310/HSCBA-HCM 170001074/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3 17006705/HSCBA-HCM 170001075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN
4 17006706/HSCBA-HCM 170001076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN
5 170005108/HSCBMB-HCM 170000401/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ
6 17006746/HSCBA-HCM 170001077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
7 17006773/HSCBA-HCM 170001078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
8 17006739/HSCBA-HCM 170001079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
9 17006740/HSCBA-HCM 170001080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
10 17006745/HSCBA-HCM 170001081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN