STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 170004302/HSCBA-HN 170000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
2 170004515/HSCBA-HN 170000146/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ
3 170004239/HSCBA-HN 170000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
4 170008408/HSCBMB-HN 170000591/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM
5 170004314/HSCBA-HN 170000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM
6 170008306/HSCBMB-HN 170000592/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG
7 170000407/HSCBMB-ĐNa 170000002/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
8 170004233/HSCBA-HN 170000112/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
9 170004235/HSCBA-HN 170000113/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
10 170004234/HSCBA-HN 170000114/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM