STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18001315/HSCBMB-HP 180000003/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT

Còn hiệu lực

2 18000618/HSCBA-HP 180000004/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

Còn hiệu lực

3 18000619/HSCBA-HP 180000005/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

Còn hiệu lực

4 18000612/HSCBMB-CT 180000006/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM CẦN THƠ

Còn hiệu lực

5 18000015/HSCBA-HD 180000012/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

6 18011098/HSCBA-HCM 180002017/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI

Còn hiệu lực

7 17008705/HSCBMB-HCM 180000239/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM

Còn hiệu lực

8 18010611/HSCBA-HCM 180002018/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ

Còn hiệu lực

9 18011060/HSCBA-HCM 180002019/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH TÂM

Còn hiệu lực

10 18009085/HSCBMB-HCM 180000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực