STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18008974/HSCBMB-HCM 180000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Còn hiệu lực

2 18010163/HSCBA-HCM 180001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Còn hiệu lực

3 18008979/HSCBMB-HCM 180000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA

Còn hiệu lực

4 18010195/HSCBA-HCM 180001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

5 18008982/HSCBMB-HCM 180000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATECH

Còn hiệu lực

6 18010200/HSCBA-HCM 180001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

7 18010201/HSCBA-HCM 180001235/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

8 18010202/HSCBA-HCM 180001236/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

9 18010204/HSCBA-HCM 180001237/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực

10 18010205/HSCBA-HCM 180001238/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực