STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18011474/HSCBA-HCM 180002401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V

Còn hiệu lực

2 18011471/HSCBA-HCM 180002402/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Còn hiệu lực

3 18011473/HSCBA-HCM 180002403/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

4 18011483/HSCBA-HCM 180002404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực

5 18009138/HSCBMB-HCM 180000284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIỄM PHƯỚC LỘC

Còn hiệu lực

6 18011481/HSCBA-HCM 180002405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Còn hiệu lực

7 18011469/HSCBA-HCM 180002406/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

8 18011476/HSCBA-HCM 180002407/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực

9 18011500/HSCBA-HCM 180002408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN

Còn hiệu lực

10 18011477/HSCBA-HCM 180002409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM

Còn hiệu lực