STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
91 18011461/HSCBA-HCM 180002380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

92 18011459/HSCBA-HCM 180002381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

93 18011464/HSCBA-HCM 180002382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

94 18012162/HSCBA-HN 180002318/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND

Còn hiệu lực

95 18006379/HSCBSX-HN 180000042/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Còn hiệu lực

96 18012163/HSCBA-HN 180002319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực

97 18012167/HSCBA-HN 180002320/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực

98 18012107/HSCBA-HN 180002321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH

Còn hiệu lực

99 18012166/HSCBA-HN 180002322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực

100 18012168/HSCBA-HN 180002323/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực