STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
91 18009506/HSCBA-HCM 180000569/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT
92 18009515/HSCBA-HCM 180000570/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH
93 17000005/HSCBA-TB 180000001/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
94 17000004/HSCBA-TB 180000002/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
95 18000002/HSCBA-QNa 180000002/PCBA-QNa

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
96 18000001/HSCBA-QNa 180000001/PCBA-QNa

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
97 18000307/HSCBMB-BĐ 180000001/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÁT
98 18000206/HSCBMB-QNa 180000003/PCBMB-QNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂM ĐỨC
99 18000040/HSCBA-BN 180000006/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
100 17000016/HSCBA-HNa 180000001/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN