STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
91 18010168/HSCBA-HCM 180001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN

Còn hiệu lực

92 18008980/HSCBMB-HCM 180000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

93 18010194/HSCBA-HCM 180001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN

Còn hiệu lực

94 18010199/HSCBA-HCM 180001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN

Còn hiệu lực

95 18010169/HSCBA-HCM 180001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT

Còn hiệu lực

96 18010170/HSCBA-HCM 180001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

97 18010171/HSCBA-HCM 180001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

98 18006353/HSCBSX-HN 180000019/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY

Còn hiệu lực

99 18010152/HSCBA-HCM 180001183/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN

Còn hiệu lực

100 18008976/HSCBMB-HCM 180000135/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA

Còn hiệu lực