STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
101 18010162/HSCBA-HCM 180001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT

Còn hiệu lực

102 18010165/HSCBA-HCM 180001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

103 18010167/HSCBA-HCM 180001200/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực

104 18010168/HSCBA-HCM 180001201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN

Còn hiệu lực

105 18008980/HSCBMB-HCM 180000137/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

106 18010194/HSCBA-HCM 180001202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN

Còn hiệu lực

107 18010199/HSCBA-HCM 180001203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN

Còn hiệu lực

108 18010169/HSCBA-HCM 180001204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT

Còn hiệu lực

109 18010170/HSCBA-HCM 180001205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

110 18010171/HSCBA-HCM 180001206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực