STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
101 18000017/HSCBA-HNa 180000002/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN
102 18000003/HSCBMB-TTH 180000001/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ ANH
103 18000020/HSCBA-NA 180000001/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
104 17000509/HSCBMB-NA 180000001/PCBMB-NA

CÔNG TY TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC HUY HOÀNG
105 18008885/HSCBMB-HCM 180000058/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ĐĂNG
106 18008891/HSCBMB-HCM 180000059/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỐT
107 18008892/HSCBMB-HCM 180000060/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ Y ĐỨC
108 18008893/HSCBMB-HCM 180000061/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH
109 18008894/HSCBMB-HCM 180000062/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM
110 18001206/HSCBA-BD 180000031/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM