STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
101 18012160/HSCBA-HN 180002324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực

102 18012165/HSCBA-HN 180002325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Còn hiệu lực

103 18012172/HSCBA-HN 180002326/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

104 18011837/HSCBMB-HN 180000328/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT

Còn hiệu lực

105 18012171/HSCBA-HN 180002327/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

106 18012084/HSCBA-HN 180002328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH

Còn hiệu lực

107 18012175/HSCBA-HN 180002329/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Còn hiệu lực

108 18012179/HSCBA-HN 180002330/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG KIỆT PHONG

Còn hiệu lực

109 18012151/HSCBA-HN 180002331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

110 18012185/HSCBA-HN 180002332/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VÂN TIÊN

Còn hiệu lực