STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
111 18001207/HSCBA-BD 180000032/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM
112 18001208/HSCBA-BD 180000033/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM
113 18001209/HSCBA-BD 180000034/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM
114 18001210/HSCBA-BD 180000035/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM
115 18001211/HSCBA-BD 180000036/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM
116 17008861/HSCBA-HCM 180000530/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC
117 18008874/HSCBMB-HCM 180000056/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AMVIMED
118 18009391/HSCBA-HCM 180000531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL
119 18009394/HSCBA-HCM 180000532/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
120 18009428/HSCBA-HCM 180000533/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM