STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
111 18010687/HSCBA-HCM 180001810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TPMED

Còn hiệu lực

112 18010694/HSCBA-HCM 180001811/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN

Còn hiệu lực

113 18010775/HSCBA-HCM 180001812/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE

Còn hiệu lực

114 18010777/HSCBA-HCM 180001813/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE

Còn hiệu lực

115 18010778/HSCBA-HCM 180001814/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE

Còn hiệu lực

116 18010795/HSCBA-HCM 180001815/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

117 18010813/HSCBA-HCM 180001816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T

Còn hiệu lực

118 18010816/HSCBA-HCM 180001817/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

119 18010817/HSCBA-HCM 180001818/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV THẠCH PHÁT

Còn hiệu lực

120 18010819/HSCBA-HCM 180001819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG

Còn hiệu lực