STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
111 18012153/HSCBA-HN 180002333/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

112 18012150/HSCBA-HN 180002334/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

113 18012182/HSCBA-HN 180002335/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÚ THÀNH

Còn hiệu lực

114 18012161/HSCBA-HN 180002336/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA

Còn hiệu lực

115 18012121/HSCBA-HN 180002337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

116 18012177/HSCBA-HN 180002338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN

Còn hiệu lực

117 18012128/HSCBA-HN 180002339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM

Còn hiệu lực

118 18011857/HSCBMB-HN 180000329/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

119 18012186/HSCBA-HN 180002340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG

Còn hiệu lực

120 18012214/HSCBA-HN 180002341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH DỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC.

Còn hiệu lực