STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
121 18008883/HSCBMB-HCM 180000057/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH
122 18009429/HSCBA-HCM 180000534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM
123 18009443/HSCBA-HCM 180000535/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
124 18009453/HSCBA-HCM 180000536/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
125 18009456/HSCBA-HCM 180000537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG
126 18009459/HSCBA-HCM 180000538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
127 18009461/HSCBA-HCM 180000539/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN THỊNH
128 18009463/HSCBA-HCM 180000540/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH
129 18009464/HSCBA-HCM 180000541/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH
130 18009465/HSCBA-HCM 180000542/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH