STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
121 18011668/HSCBMB-HN 180000162/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

122 18011670/HSCBMB-HN 180000163/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÁNH

Còn hiệu lực

123 18011671/HSCBMB-HN 180000164/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ MINH TĨNH

Còn hiệu lực

124 18010848/HSCBA-HN 180001116/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM

Còn hiệu lực

125 18010849/HSCBA-HN 180001117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 3H VIỆT NAM

Còn hiệu lực

126 18010850/HSCBA-HN 180001118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

127 18010851/HSCBA-HN 180001119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC GIA

Còn hiệu lực

128 18010852/HSCBA-HN 180001120/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIFE FORCE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

129 18011673/HSCBMB-HN 180000165/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN TÂN

Còn hiệu lực

130 18006350/HSCBSX-HN 180000017/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X

Còn hiệu lực