STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
121 18010821/HSCBA-HCM 180001820/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO

Còn hiệu lực

122 18010822/HSCBA-HCM 180001821/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO

Còn hiệu lực

123 18010823/HSCBA-HCM 180001822/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO

Còn hiệu lực

124 18010826/HSCBA-HCM 180001823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

125 18010827/HSCBA-HCM 180001824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH

Còn hiệu lực

126 18010833/HSCBA-HCM 180001825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIỀU VĨ

Còn hiệu lực

127 18010835/HSCBA-HCM 180001826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JANG SUNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

128 18010836/HSCBA-HCM 180001827/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JANG SUNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

129 18011503/HSCBA-HN 180001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Còn hiệu lực

130 18011500/HSCBA-HN 180001707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Còn hiệu lực