STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
121 18012176/HSCBA-HN 180002343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ

Còn hiệu lực

122 18012152/HSCBA-HN 180002342/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ

Còn hiệu lực

123 18000506/HSCBA-NB 180000003/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

124 18000266/HSCBA-TH 180000020/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

125 18000265/HSCBA-TH 180000021/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

126 18011435/HSCBA-HCM 180002344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

127 18011434/HSCBA-HCM 180002345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

128 18009051/HSCBMB-HCM 180000279/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

129 18011377/HSCBA-HCM 180002346/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

Còn hiệu lực

130 18011297/HSCBA-HCM 180002347/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực