STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
131 18009466/HSCBA-HCM 180000543/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH
132 18009467/HSCBA-HCM 180000544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM
133 18009473/HSCBA-HCM 180000545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA
134 18009477/HSCBA-HCM 180000546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH
135 18009479/HSCBA-HCM 180000547/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
136 18009481/HSCBA-HCM 180000548/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
137 18009482/HSCBA-HCM 180000549/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG
138 18009484/HSCBA-HCM 180000550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
139 18009485/HSCBA-HCM 180000551/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG
140 18009488/HSCBA-HCM 180000552/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG