STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
131 18011477/HSCBA-HN 180001708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP ĐA NGÀNH

Còn hiệu lực

132 18011194/HSCBA-HN 180001709/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING

Còn hiệu lực

133 18011193/HSCBA-HN 180001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING

Còn hiệu lực

134 18011770/HSCBMB-HN 180000249/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BNN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

135 18011471/HSCBA-HN 180001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT

Còn hiệu lực

136 18006363/HSCBSX-HN 180000029/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT

Còn hiệu lực

137 18011499/HSCBA-HN 180001712/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

138 18011509/HSCBA-HN 180001713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

139 18011508/HSCBA-HN 180001714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB

Còn hiệu lực

140 18011068/HSCBA-HN 180001715/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN

Còn hiệu lực