STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
131 18011444/HSCBA-HCM 180002348/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI

Còn hiệu lực

132 18011441/HSCBA-HCM 180002349/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực

133 18011443/HSCBA-HCM 180002350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

Còn hiệu lực

134 18011442/HSCBA-HCM 180002351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

Còn hiệu lực

135 18011447/HSCBA-HCM 180002352/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG

Còn hiệu lực

136 18011449/HSCBA-HCM 180002353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

137 18011426/HSCBA-HCM 180002354/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

138 18011425/HSCBA-HCM 180002355/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

139 18011440/HSCBA-HCM 180002356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

140 18011437/HSCBA-HCM 180002357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực