STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
141 18010093/HSCBA-HCM 180001158/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

142 18010095/HSCBA-HCM 180001159/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

143 18010096/HSCBA-HCM 180001160/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

144 18010097/HSCBA-HCM 180001161/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

145 18010123/HSCBA-HCM 180001162/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

146 18010130/HSCBA-HCM 180001163/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.L INSTRUMENTS

Còn hiệu lực

147 18010132/HSCBA-HCM 180001164/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.L INSTRUMENTS

Còn hiệu lực

148 18010133/HSCBA-HCM 180001165/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.L INSTRUMENTS

Còn hiệu lực

149 18010134/HSCBA-HCM 180001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.L INSTRUMENTS

Còn hiệu lực

150 18010135/HSCBA-HCM 180001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.L INSTRUMENTS

Còn hiệu lực