STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
141 18011502/HSCBA-HN 180001716/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

142 18011501/HSCBA-HN 180001717/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

143 18011515/HSCBA-HN 180001718/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

144 18011517/HSCBA-HN 180001719/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP

Còn hiệu lực

145 18011520/HSCBA-HN 180001720/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS

Còn hiệu lực

146 18011506/HSCBA-HN 180001721/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG

Còn hiệu lực

147 18011514/HSCBA-HN 180001722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN

Còn hiệu lực

148 18011773/HSCBMB-HN 180000250/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ KIM LONG

Còn hiệu lực

149 18011470/HSCBA-HN 180001723/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO

Còn hiệu lực

150 18011537/HSCBA-HN 180001724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM

Còn hiệu lực