STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
141 18009489/HSCBA-HCM 180000553/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á
142 18009490/HSCBA-HCM 180000554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN
143 18009493/HSCBA-HCM 180000555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN
144 18011557/HSCBMB-HN 180000058/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAKESIDE VIỆT NAM
145 18011521/HSCBMB-HN 180000060/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI T&C HÀ NỘI
146 18010022/HSCBA-HN 180000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
147 18011547/HSCBMB-HN 180000061/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINATRADING
148 18010049/HSCBA-HN 180000400/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG
149 18011550/HSCBMB-HN 180000062/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÔNG DƯƠNG
150 18010065/HSCBA-HN 180000401/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AGE