STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
141 18011438/HSCBA-HCM 180002358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

142 18011341/HSCBA-HCM 180002359/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

143 18011445/HSCBA-HCM 180002360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO

Còn hiệu lực

144 18011446/HSCBA-HCM 180002361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HACO

Còn hiệu lực

145 18012100/HSCBA-HN 180002315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU

Còn hiệu lực

146 18012101/HSCBA-HN 180002316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU

Còn hiệu lực

147 18012053/HSCBA-HN 180002317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Còn hiệu lực

148 18012133/HSCBA-HN 180002288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

149 18012138/HSCBA-HN 180002289/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Còn hiệu lực

150 18012032/HSCBA-HN 180002290/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực