STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
151 18010067/HSCBA-HN 180000402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
152 18010069/HSCBA-HN 180000403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
153 18010070/HSCBA-HN 180000404/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KWAN STAR CO., LTD TẠI HÀ NỘI
154 18010074/HSCBA-HN 180000405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ
155 18010076/HSCBA-HN 180000406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
156 18011556/HSCBMB-HN 180000063/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG
157 18010088/HSCBA-HN 180000407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN
158 18010089/HSCBA-HN 180000408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
159 18010092/HSCBA-HN 180000409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM
160 18011560/HSCBMB-HN 180000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG