STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
151 18003259/HSCBSX-HCM 180000027/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Còn hiệu lực

152 18010138/HSCBA-HCM 180001168/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIKIMA

Còn hiệu lực

153 18010140/HSCBA-HCM 180001169/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

154 18010141/HSCBA-HCM 180001170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT

Còn hiệu lực

155 18010142/HSCBA-HCM 180001171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

156 18010143/HSCBA-HCM 180001172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

157 18010144/HSCBA-HCM 180001173/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ AN

Còn hiệu lực

158 18010145/HSCBA-HCM 180001174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT

Còn hiệu lực

159 18008975/HSCBMB-HCM 180000133/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẤT NAM

Còn hiệu lực

160 18010148/HSCBA-HCM 180001175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI

Còn hiệu lực