STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
151 18006364/HSCBSX-HN 180000028/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM

Còn hiệu lực

152 18011475/HSCBA-HN 180001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA

Còn hiệu lực

153 18011460/HSCBA-HN 180001704/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Còn hiệu lực

154 18011452/HSCBA-HN 180001703/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ

Còn hiệu lực

155 18010812/HSCBA-HCM 180001772/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

156 18010809/HSCBA-HCM 180001773/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

157 18010787/HSCBA-HCM 180001774/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

158 18010810/HSCBA-HCM 180001775/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

159 18010811/HSCBA-HCM 180001776/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

160 18010814/HSCBA-HCM 180001777/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Còn hiệu lực