STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
151 18012136/HSCBA-HN 180002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Còn hiệu lực

152 18012129/HSCBA-HN 180002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ B.A.Y

Còn hiệu lực

153 18012135/HSCBA-HN 180002293/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Còn hiệu lực

154 18012031/HSCBA-HN 180002294/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

155 18012130/HSCBA-HN 180002295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH

Còn hiệu lực

156 18012030/HSCBA-HN 180002296/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

157 18012068/HSCBA-HN 180002297/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING

Còn hiệu lực

158 18012148/HSCBA-HN 180002298/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND

Còn hiệu lực

159 18012118/HSCBA-HN 180002299/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

160 18012131/HSCBA-HN 180002300/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực