STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
161 18000216/HSCBA-TH 180000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
162 18009210/HSCBA-HCM 180000513/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM
163 18009426/HSCBA-HCM 180000514/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
164 18009427/HSCBA-HCM 180000515/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
165 18009432/HSCBA-HCM 180000516/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS
166 18009433/HSCBA-HCM 180000517/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI
167 18009438/HSCBA-HCM 180000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
168 18009439/HSCBA-HCM 180000519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM
169 18009360/HSCBA-HCM 180000520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE
170 18009361/HSCBA-HCM 180000521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE