STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
161 18010815/HSCBA-HCM 180001778/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TÂM

Còn hiệu lực

162 18010818/HSCBA-HCM 180001779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

163 18009062/HSCBMB-HCM 180000212/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Còn hiệu lực

164 18010763/HSCBA-HCM 180001780/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

165 18010766/HSCBA-HCM 180001781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

166 18010767/HSCBA-HCM 180001782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

167 18010768/HSCBA-HCM 180001783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

168 18010769/HSCBA-HCM 180001784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

169 18010770/HSCBA-HCM 180001785/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

170 18010771/HSCBA-HCM 180001786/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực