STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
161 18010149/HSCBA-HCM 180001176/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TYRAN

Còn hiệu lực

162 18010151/HSCBA-HCM 180001177/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN

Còn hiệu lực

163 18008936/HSCBMB-HCM 180000134/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

164 18010101/HSCBA-HCM 180001178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

165 18010128/HSCBA-HCM 180001179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMERICAN STANDARD MEDICAL

Còn hiệu lực

166 18010147/HSCBA-HCM 180001180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

167 18010146/HSCBA-HCM 180001181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC

Còn hiệu lực

168 18010150/HSCBA-HCM 180001182/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC

Còn hiệu lực

169 18010727/HSCBA-HN 180001099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

170 18010761/HSCBA-HN 180001100/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực