STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
161 18012139/HSCBA-HN 180002301/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Còn hiệu lực

162 18012134/HSCBA-HN 180002302/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

163 18012140/HSCBA-HN 180002303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Còn hiệu lực

164 18011842/HSCBMB-HN 180000326/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

165 18012149/HSCBA-HN 180002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ JESSI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

166 18011845/HSCBMB-HN 180000327/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH THỦY

Còn hiệu lực

167 18012112/HSCBA-HN 180002305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA

Còn hiệu lực

168 18012113/HSCBA-HN 180002306/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI

Còn hiệu lực

169 18012132/HSCBA-HN 180002307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

170 18012116/HSCBA-HN 180002308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực