STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
171 18012159/HSCBA-HN 180002309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

172 18012144/HSCBA-HN 180002310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

173 18012155/HSCBA-HN 180002311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

174 18012157/HSCBA-HN 180002312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

175 18012156/HSCBA-HN 180002313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

176 18012028/HSCBA-HN 180002314/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

177 18009131/HSCBMB-HCM 180000276/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SAMEC

Còn hiệu lực

178 18011417/HSCBA-HCM 180002326/PCBA-HCM

CTY TNHH TM XNK GIA VIỆT

Còn hiệu lực

179 18011429/HSCBA-HCM 180002327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG

Còn hiệu lực

180 18011428/HSCBA-HCM 180002328/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN

Còn hiệu lực