STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
171 18010764/HSCBA-HN 180001101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

172 18010795/HSCBA-HN 180001102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

173 18010815/HSCBA-HN 180001103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

174 18010820/HSCBA-HN 180001104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

175 18010821/HSCBA-HN 180001105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

176 18006352/HSCBSX-HN 180000016/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

177 18010870/HSCBA-HN 180001093/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Còn hiệu lực

178 18010871/HSCBA-HN 180001094/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Còn hiệu lực

179 18010872/HSCBA-HN 180001095/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Còn hiệu lực

180 18010873/HSCBA-HN 180001096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Còn hiệu lực