STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
181 18000001/HSCBA-HT 180000001/PCBA-HT

CÔNG TY TNHH TM-DV LINH LÝ
182 18001212/HSCBA-BD 180000027/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
183 18001213/HSCBA-BD 180000028/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
184 18001214/HSCBA-BD 180000029/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
185 18001215/HSCBA-BD 180000030/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
186 18010082/HSCBA-HN 180000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
187 18010083/HSCBA-HN 180000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
188 18011551/HSCBMB-HN 180000057/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
189 18009406/HSCBA-HCM 180000485/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS
190 18003240/HSCBSX-HCM 180000010/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ