STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
181 18011436/HSCBA-HCM 180002329/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN

Còn hiệu lực

182 18009130/HSCBMB-HCM 180000277/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH GIA

Còn hiệu lực

183 18011432/HSCBA-HCM 180002330/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO

Còn hiệu lực

184 18011433/HSCBA-HCM 180002331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

185 18009134/HSCBMB-HCM 180000278/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TRỰC TUYẾN

Còn hiệu lực

186 18011420/HSCBA-HCM 180002332/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

187 18011406/HSCBA-HCM 180002333/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

188 18011427/HSCBA-HCM 180002334/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Còn hiệu lực

189 18011430/HSCBA-HCM 180002335/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Còn hiệu lực

190 18011421/HSCBA-HCM 180002336/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực