STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
11 18009060/HSCBMB-HCM 180000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.E.M

Còn hiệu lực

12 18009061/HSCBMB-HCM 180000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

13 18010730/HSCBA-HCM 180001845/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

14 18009064/HSCBMB-HCM 180000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

15 18010847/HSCBA-HCM 180001846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ

Còn hiệu lực

16 18010696/HSCBA-HCM 180001847/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC

Còn hiệu lực

17 18011538/HSCBA-HN 180001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

18 18011532/HSCBA-HN 180001767/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

19 18011775/HSCBMB-HN 180000253/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GENERIC

Còn hiệu lực

20 18011533/HSCBA-HN 180001768/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực