STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
11 18010094/HSCBA-HN 180000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ
12 18010095/HSCBA-HN 180000419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
13 18010099/HSCBA-HN 180000420/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
14 18010100/HSCBA-HN 180000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
15 18010102/HSCBA-HN 180000422/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
16 18010104/HSCBA-HN 180000423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
17 18011563/HSCBMB-HN 180000067/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
18 18010047/HSCBA-HN 180000424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
19 18010050/HSCBA-HN 180000425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
20 18010057/HSCBA-HN 180000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DELAGO