STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
191 18010804/HSCBA-HCM 180001805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

192 18010805/HSCBA-HCM 180001806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

193 18010806/HSCBA-HCM 180001807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

194 18010807/HSCBA-HCM 180001808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

195 18010808/HSCBA-HCM 180001809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL

Còn hiệu lực

196 18001012/HSCBSX-ĐNa 180000003/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG KHÍ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

197 18000049/HSCBA-ĐNa 180000015/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Còn hiệu lực

198 18010094/HSCBA-HCM 180001752/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

199 18010706/HSCBA-HCM 180001753/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG

Còn hiệu lực

200 18010707/HSCBA-HCM 180001754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG

Còn hiệu lực