STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
191 18011418/HSCBA-HCM 180002337/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

192 18011414/HSCBA-HCM 180002338/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

193 18011413/HSCBA-HCM 180002339/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

194 18011412/HSCBA-HCM 180002340/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

195 18011405/HSCBA-HCM 180002341/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

196 18011407/HSCBA-HCM 180002342/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

197 18011403/HSCBA-HCM 180002343/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

198 18011675/HSCBMB-HN 180000321/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

199 18011848/HSCBMB-HN 180000322/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MED-LIFE

Còn hiệu lực

200 18012069/HSCBA-HN 180002285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

Còn hiệu lực