STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
201 18009454/HSCBA-HCM 180000495/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG
202 18009455/HSCBA-HCM 180000496/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHÂU ÂU
203 18009457/HSCBA-HCM 180000497/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN
204 18009458/HSCBA-HCM 180000498/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG
205 18009460/HSCBA-HCM 180000499/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG
206 18008890/HSCBMB-HCM 180000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THANH VƯƠNG SG
207 17008510/HSCBA-HCM 180000500/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
208 17008860/HSCBA-HCM 180000501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC
209 18009392/HSCBA-HCM 180000502/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
210 18009410/HSCBA-HCM 180000503/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM