STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
201 18011847/HSCBMB-HN 180000323/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC

Còn hiệu lực

202 18011846/HSCBMB-HN 180000324/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MARS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

203 18012055/HSCBA-HN 180002286/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

204 18011851/HSCBMB-HN 180000325/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

205 18012075/HSCBA-HN 180002287/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ

Còn hiệu lực

206 18000470/HSCBA-ĐN 180000054/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

207 18000469/HSCBA-ĐN 180000053/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

208 18000023/HSCBA-VP 180000006/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

Còn hiệu lực

209 18000020/HSCBA-VP 180000007/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

Còn hiệu lực

210 18000022/HSCBA-VP 180000008/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

Còn hiệu lực