STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
201 18010723/HSCBA-HCM 180001755/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA

Còn hiệu lực

202 18010744/HSCBA-HCM 180001756/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Còn hiệu lực

203 18010745/HSCBA-HCM 180001757/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

204 18010746/HSCBA-HCM 180001758/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG

Còn hiệu lực

205 18010747/HSCBA-HCM 180001759/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

206 18010760/HSCBA-HCM 180001760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM NHA

Còn hiệu lực

207 18010761/HSCBA-HCM 180001761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA

Còn hiệu lực

208 18010762/HSCBA-HCM 180001762/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT

Còn hiệu lực

209 18010764/HSCBA-HCM 180001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

210 18010765/HSCBA-HCM 180001764/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực