STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
211 18010776/HSCBA-HCM 180001765/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

212 18010779/HSCBA-HCM 180001766/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

213 18010780/HSCBA-HCM 180001767/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG

Còn hiệu lực

214 18010781/HSCBA-HCM 180001768/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA

Còn hiệu lực

215 18010783/HSCBA-HCM 180001769/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực

216 18010791/HSCBA-HCM 180001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM

Còn hiệu lực

217 18010796/HSCBA-HCM 180001771/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

218 18000611/HSCBMB-CT 180000005/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

219 18011751/HSCBMB-HN 180000248/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE

Còn hiệu lực

220 18011505/HSCBA-HN 180001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Còn hiệu lực