STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
211 18008973/HSCBMB-HCM 180000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.T.K

Còn hiệu lực

212 18010120/HSCBA-HCM 180001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN

Còn hiệu lực

213 18010124/HSCBA-HCM 180001151/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

214 18010125/HSCBA-HCM 180001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG

Còn hiệu lực

215 18010127/HSCBA-HCM 180001153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực

216 18010131/HSCBA-HCM 180001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

217 18010136/HSCBA-HCM 180001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN

Còn hiệu lực

218 18010137/HSCBA-HCM 180001156/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM NHA

Còn hiệu lực

219 18000001/HSCBA-KG 180000001/PCBA-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ T M T KIÊN GIANG

Còn hiệu lực

220 18000316/HSCBA-CT 180000015/PCBA-CT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực