STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
211 18000024/HSCBA-VP 180000009/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

Còn hiệu lực

212 18000122/HSCBA-BN 180000063/PCBA-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH

Còn hiệu lực

213 18011391/HSCBA-HCM 180002322/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

214 18011390/HSCBA-HCM 180002323/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

215 18009129/HSCBMB-HCM 180000273/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂU VIỆT

Còn hiệu lực

216 18009132/HSCBMB-HCM 180000274/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN

Còn hiệu lực

217 18009133/HSCBMB-HCM 180000275/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VẠN HƯNG

Còn hiệu lực

218 18011424/HSCBA-HCM 180002324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Còn hiệu lực

219 18011419/HSCBA-HCM 180002325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực

220 18000007/HSCBA-QN 180000006/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PMS

Còn hiệu lực