STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
221 18008888/HSCBMB-HCM 180000051/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY
222 18000720/HSCBSX-BD 180000007/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH REHAB ITALIAN DESIGN
223 18000723/HSCBSX-BD 180000008/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
224 18000006/HSCBA-PT 180000002/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
225 18010043/HSCBA-HN 180000377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH
226 18010044/HSCBA-HN 180000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH
227 17011372/HSCBMB-HN 180000055/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM
228 18009762/HSCBA-HN 180000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN KHANG
229 18009905/HSCBA-HN 180000380/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH
230 18009906/HSCBA-HN 180000381/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH