STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
221 18010840/HSCBA-HN 180001090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC

Còn hiệu lực

222 18010844/HSCBA-HN 180001091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP

Còn hiệu lực

223 18010863/HSCBA-HN 180001092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG

Còn hiệu lực

224 18008973/HSCBMB-HCM 180000131/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.T.K

Còn hiệu lực

225 18010120/HSCBA-HCM 180001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN

Còn hiệu lực

226 18010124/HSCBA-HCM 180001151/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

227 18010125/HSCBA-HCM 180001152/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG

Còn hiệu lực

228 18010127/HSCBA-HCM 180001153/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực

229 18010131/HSCBA-HCM 180001154/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

230 18010136/HSCBA-HCM 180001155/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN

Còn hiệu lực