STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
221 18000011/HSCBA-PT 180000007/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

222 18000608/HSCBA-BĐ 180000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Còn hiệu lực

223 18000609/HSCBA-BĐ 180000009/PCBA-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Còn hiệu lực

224 18011416/HSCBA-HCM 180002312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT

Còn hiệu lực

225 18011320/HSCBA-HCM 180002313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

226 18011374/HSCBA-HCM 180002314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Còn hiệu lực

227 18009126/HSCBMB-HCM 180000271/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MỸ

Còn hiệu lực

228 18009128/HSCBMB-HCM 180000272/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH

Còn hiệu lực

229 18011401/HSCBA-HCM 180002315/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA QUỐC KHOA

Còn hiệu lực

230 18011400/HSCBA-HCM 180002316/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực