STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
221 18011759/HSCBMB-HN 180000244/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

222 18011413/HSCBA-HN 180001671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

223 18011453/HSCBA-HN 180001672/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

224 18011427/HSCBA-HN 180001673/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ AN THỊNH

Còn hiệu lực

225 18011443/HSCBA-HN 180001674/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT

Còn hiệu lực

226 18011755/HSCBMB-HN 180000245/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN

Còn hiệu lực

227 18011483/HSCBA-HN 180001675/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Còn hiệu lực

228 18011482/HSCBA-HN 180001676/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM

Còn hiệu lực

229 17011169/HSCBMB-HN 180000246/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ÂU LẠC

Còn hiệu lực

230 18011441/HSCBA-HN 180001677/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STARMED

Còn hiệu lực