STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
231 18009907/HSCBA-HN 180000382/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH
232 18009908/HSCBA-HN 180000383/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH
233 18010021/HSCBA-HN 180000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
234 18011545/HSCBMB-HN 180000056/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ VIỆT
235 18010036/HSCBA-HN 180000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ROBINPHARMA USA
236 18010042/HSCBA-HN 180000386/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH
237 18010051/HSCBA-HN 180000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
238 18010053/HSCBA-HN 180000388/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN
239 18010054/HSCBA-HN 180000389/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN
240 18010055/HSCBA-HN 180000390/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM