STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
231 18011408/HSCBA-HCM 180002317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH

Còn hiệu lực

232 18011378/HSCBA-HCM 180002318/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

233 18011398/HSCBA-HCM 180002319/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC

Còn hiệu lực

234 18011399/HSCBA-HCM 180002320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC

Còn hiệu lực

235 18011278/HSCBA-HCM 180002321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

236 18012141/HSCBA-HN 180002233/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH

Còn hiệu lực

237 18012119/HSCBA-HN 180002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

238 18012125/HSCBA-HN 180002235/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

239 18012108/HSCBA-HN 180002236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN

Còn hiệu lực

240 18012124/HSCBA-HN 180002237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Còn hiệu lực