STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
231 18011430/HSCBA-HN 180001678/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

232 18011451/HSCBA-HN 180001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

233 18011450/HSCBA-HN 180001680/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

234 18011439/HSCBA-HN 180001681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

235 18011440/HSCBA-HN 180001682/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

236 18011445/HSCBA-HN 180001683/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH

Còn hiệu lực

237 18011448/HSCBA-HN 180001684/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

238 18006362/HSCBSX-HN 180000027/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

239 18011447/HSCBA-HN 180001685/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

240 18011459/HSCBA-HN 180001686/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Còn hiệu lực