STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
241 18010081/HSCBA-HCM 180001135/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

Còn hiệu lực

242 18010082/HSCBA-HCM 180001136/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE

Còn hiệu lực

243 18010099/HSCBA-HCM 180001137/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

244 18008972/HSCBMB-HCM 180000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA

Còn hiệu lực

245 18010106/HSCBA-HCM 180001138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

246 18010107/HSCBA-HCM 180001139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

247 18010108/HSCBA-HCM 180001140/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

248 18010109/HSCBA-HCM 180001141/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT

Còn hiệu lực

249 18010110/HSCBA-HCM 180001142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C

Còn hiệu lực

250 18010111/HSCBA-HCM 180001143/PCBA-HCM

CTY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực