STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
241 18010056/HSCBA-HN 180000391/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT MỸ
242 18010058/HSCBA-HN 180000392/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
243 18010059/HSCBA-HN 180000393/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
244 18010060/HSCBA-HN 180000394/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ
245 18010066/HSCBA-HN 180000395/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOANGSA
246 18010048/HSCBA-HN 180000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
247 18010064/HSCBA-HN 180000376/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
248 18010030/HSCBA-HN 180000375/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ THỊNH QUANG
249 18000002/HSCBSX-VP 180000001/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
250 18010103/HSCBA-HN 180000374/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA