STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
241 18011321/HSCBA-HN 180001687/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

242 18011461/HSCBA-HN 180001688/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

243 18011449/HSCBA-HN 180001689/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD

Còn hiệu lực

244 18011464/HSCBA-HN 180001690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHINA VIỆT

Còn hiệu lực

245 18011761/HSCBMB-HN 180000247/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC Y DƯỢC BÌNH MINH

Còn hiệu lực

246 18011446/HSCBA-HN 180001691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM

Còn hiệu lực

247 18011472/HSCBA-HN 180001692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

248 18011442/HSCBA-HN 180001693/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TỰ NHIÊN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

249 18011457/HSCBA-HN 180001694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực

250 18011478/HSCBA-HN 180001695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

Còn hiệu lực