STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
251 18010100/HSCBA-HCM 180001126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

252 18010102/HSCBA-HCM 180001127/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

253 18010103/HSCBA-HCM 180001128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ

Còn hiệu lực

254 18000052/HSCBA-BN 180000017/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH)

Còn hiệu lực

255 18000053/HSCBA-BN 180000018/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH)

Còn hiệu lực

256 18000054/HSCBA-BN 180000019/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

257 18000512/HSCBMB-TH 180000001/PCBMB-TH

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH

Còn hiệu lực

258 18011657/HSCBMB-HN 180000154/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AT&T

Còn hiệu lực

259 18011659/HSCBMB-HN 180000155/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHHH THIẾT BỊ Y TẾ OMEGA

Còn hiệu lực

260 18011662/HSCBMB-HN 180000156/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ASAP CHÂU Á

Còn hiệu lực