STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
21 18010730/HSCBA-HN 180001121/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

22 18010814/HSCBA-HN 180001122/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

23 18010832/HSCBA-HN 180001123/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

24 18010833/HSCBA-HN 180001124/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

25 18010836/HSCBA-HN 180001125/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26 18010838/HSCBA-HN 180001126/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

27 18010839/HSCBA-HN 180001127/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

28 18010867/HSCBA-HN 180001128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực

29 18010868/HSCBA-HN 180001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực