STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
21 18011499/HSCBA-HCM 180002420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN

Còn hiệu lực

22 18009139/HSCBMB-HCM 180000285/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

23 18000132/HSCBA-BN 180000067/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI

Còn hiệu lực

24 18000006/HSCBMB-TTH 180000003/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THANH

Còn hiệu lực

25 18000012/HSCBA-PT 180000008/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26 170000001/HSCBMB-HY 180000002/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN

Còn hiệu lực

27 17000503/HSCBSX-HY 180000003/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

Còn hiệu lực

28 18000405/HSCBMB-QN 180000001/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

29 18012098/HSCBA-HN 180002346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

30 18012096/HSCBA-HN 180002347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực