STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
21 18010091/HSCBA-HN 180000427/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN
22 18011562/HSCBMB-HN 180000068/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ THÚY HẢI
23 18010105/HSCBA-HN 180000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
24 18010108/HSCBA-HN 180000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
25 18010112/HSCBA-HN 180000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T
26 18010115/HSCBA-HN 180000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
27 18010116/HSCBA-HN 180000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
28 18010117/HSCBA-HN 180000433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
29 18010118/HSCBA-HN 180000434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH
30 18010120/HSCBA-HN 180000435/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH