STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
21 18011535/HSCBA-HN 180001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

22 18011534/HSCBA-HN 180001770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

23 18011528/HSCBA-HN 180001771/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CONSORZIO CON ATTIVITA` ESTERNA MEDEXPORT ITALIA

Còn hiệu lực

24 18011527/HSCBA-HN 180001772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA

Còn hiệu lực

25 18011494/HSCBA-HN 180001773/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

26 18011495/HSCBA-HN 180001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

27 18011496/HSCBA-HN 180001775/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

28 18011497/HSCBA-HN 180001776/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

29 18011498/HSCBA-HN 180001777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

30 18011491/HSCBA-HN 180001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực