STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
31 18011492/HSCBA-HN 180001779/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

32 18011493/HSCBA-HN 180001780/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

33 18011518/HSCBA-HN 180001781/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

34 18011488/HSCBA-HN 180001782/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

35 18011489/HSCBA-HN 180001783/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36 18011490/HSCBA-HN 180001784/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37 18011525/HSCBA-HN 180001785/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED

Còn hiệu lực

38 18000003/HSCBSX-HD 180000002/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

39 18000039/HSCBA-NĐ 180000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

40 18000038/HSCBA-NĐ 180000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực