STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
31 18012097/HSCBA-HN 180002348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

32 18012079/HSCBA-HN 180002349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED

Còn hiệu lực

33 18012016/HSCBA-HN 180002350/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34 18012099/HSCBA-HN 180002351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

35 18012158/HSCBA-HN 180002352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

36 18012122/HSCBA-HN 180002353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

37 18012143/HSCBA-HN 180002354/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG

Còn hiệu lực

38 18000124/HSCBA-BN 180000065/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

39 18000125/HSCBA-BN 180000066/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

40 18000471/HSCBA-ĐN 180000055/PCBA-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG

Còn hiệu lực