STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
31 18010860/HSCBA-HN 180001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ

Còn hiệu lực

32 18010861/HSCBA-HN 180001131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

33 18011677/HSCBMB-HN 180000167/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TSK

Còn hiệu lực

34 18010460/HSCBA-HN 180001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Còn hiệu lực

35 18010786/HSCBA-HN 180001133/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36 18010787/HSCBA-HN 180001134/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37 18010788/HSCBA-HN 180001135/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

38 18010790/HSCBA-HN 180001136/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

39 18010791/HSCBA-HN 180001137/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

40 18010857/HSCBA-HN 180001138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực