STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
31 18010111/HSCBA-HN 180000436/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WORLDMARK VIỆT NAM
32 18010121/HSCBA-HN 180000437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
33 18010122/HSCBA-HN 180000438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ
34 18010123/HSCBA-HN 180000439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
35 18010124/HSCBA-HN 180000440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
36 18010125/HSCBA-HN 180000441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
37 18010126/HSCBA-HN 180000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
38 18010127/HSCBA-HN 180000443/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
39 18010128/HSCBA-HN 180000444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
40 18010129/HSCBA-HN 180000445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH