STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
41 18010867/HSCBA-HN 180001128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực

42 18010868/HSCBA-HN 180001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

43 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực

44 18010860/HSCBA-HN 180001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ

Còn hiệu lực

45 18010861/HSCBA-HN 180001131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

46 18011677/HSCBMB-HN 180000167/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TSK

Còn hiệu lực

47 18010460/HSCBA-HN 180001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Còn hiệu lực

48 18010786/HSCBA-HN 180001133/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49 18010787/HSCBA-HN 180001134/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

50 18010788/HSCBA-HN 180001135/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực