STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
41 18000037/HSCBA-NĐ 180000019/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

42 18000036/HSCBA-NĐ 180000018/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

43 18000035/HSCBA-NĐ 180000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

44 18000034/HSCBA-NĐ 180000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT

Còn hiệu lực

45 18000008/HSCBMB-CB 180000005/PCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

46 18010570/HSCBA-HCM 180001829/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

47 18010572/HSCBA-HCM 180001830/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

48 18010674/HSCBA-HCM 180001831/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

49 18010704/HSCBA-HCM 180001832/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

50 18010758/HSCBA-HCM 180001833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực