STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
51 18011682/HSCBMB-HN 180000171/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MONOBIND

Còn hiệu lực

52 18010885/HSCBA-HN 180001146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

53 18010886/HSCBA-HN 180001147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH

Còn hiệu lực

54 18010897/HSCBA-HN 180001148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

55 18000304/HSCBMB-KH 180000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CAO NHA TRANG

Còn hiệu lực

56 18010915/HSCBA-HN 180001149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

57 18010929/HSCBA-HN 180001150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÚC

Còn hiệu lực

58 18010172/HSCBA-HCM 180001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

59 18010173/HSCBA-HCM 180001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

60 18010174/HSCBA-HCM 180001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực