STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
61 18009065/HSCBMB-HCM 180000282/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT

Còn hiệu lực

62 18009136/HSCBMB-HCM 180000283/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GON SA

Còn hiệu lực

63 18011466/HSCBA-HCM 180002398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG

Còn hiệu lực

64 18011468/HSCBA-HCM 180002399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65 18011465/HSCBA-HCM 180002400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

66 18012200/HSCBA-HN 180002344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG

Còn hiệu lực

67 18012216/HSCBA-HN 180002345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG

Còn hiệu lực

68 18000225/HSCBA-ĐL 180000012/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

69 18001274/HSCBA-BD 180000079/PCBA-BD

CÔNG TY OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM

Còn hiệu lực

70 18000207/HSCBMB-YB 180000002/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN

Còn hiệu lực