STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
61 18010840/HSCBA-HCM 180001844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM

Còn hiệu lực

62 18011288/HSCBA-HN 180001760/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

63 18011685/HSCBMB-HN 180000252/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

64 18011345/HSCBA-HN 180001761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65 18011473/HSCBA-HN 180001762/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

66 18011530/HSCBA-HN 180001763/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

67 18011587/HSCBA-HN 180001764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

68 18011529/HSCBA-HN 180001765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

69 18001261/HSCBA-BD 180000069/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT

Còn hiệu lực

70 18001262/HSCBA-BD 180000070/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT

Còn hiệu lực