STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
81 18010198/HSCBA-HCM 180001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC

Còn hiệu lực

82 18010203/HSCBA-HCM 180001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN

Còn hiệu lực

83 18009967/HSCBA-HCM 180001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA

Còn hiệu lực

84 18010116/HSCBA-HCM 180001195/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

85 18010117/HSCBA-HCM 180001196/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

86 18008978/HSCBMB-HCM 180000136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU

Còn hiệu lực

87 18010161/HSCBA-HCM 180001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT

Còn hiệu lực

88 18010162/HSCBA-HCM 180001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT

Còn hiệu lực

89 18010165/HSCBA-HCM 180001199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

90 18010167/HSCBA-HCM 180001200/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG

Còn hiệu lực