STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
81 18011396/HSCBA-HCM 180002371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI

Còn hiệu lực

82 18011454/HSCBA-HCM 180002372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Còn hiệu lực

83 18011455/HSCBA-HCM 180002373/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L

Còn hiệu lực

84 18011462/HSCBA-HCM 180002374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Còn hiệu lực

85 18011457/HSCBA-HCM 180002375/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực

86 18011463/HSCBA-HCM 180002376/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA QUỐC KHOA

Còn hiệu lực

87 18011404/HSCBA-HCM 180002377/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM

Còn hiệu lực

88 18011456/HSCBA-HCM 180002378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

89 18009137/HSCBMB-HCM 180000280/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

90 18011460/HSCBA-HCM 180002379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH

Còn hiệu lực