STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
9111 17007621/HSCBA-HCM 170001875/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

9112 17007620/HSCBA-HCM 170001876/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

9113 17007634/HSCBA-HCM 170001877/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L

Còn hiệu lực

9114 17008681/HSCBMB-HCM 170000474/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DEKA

Còn hiệu lực

9115 17007637/HSCBA-HCM 170001878/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG

Còn hiệu lực

9116 17007598/HSCBA-HCM 170001879/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

9117 17007643/HSCBA-HCM 170001880/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L

Còn hiệu lực

9118 17003212/HSCBSX-HCM 170000041/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA THANH XUÂN

Còn hiệu lực

9119 17007641/HSCBA-HCM 170001881/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI

Còn hiệu lực

9120 17007645/HSCBA-HCM 170001882/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI

Còn hiệu lực