STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
9111 170007011/HSCBMB-HN 170000472/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM
9112 170006905/HSCBMB-HN 170000473/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH
9113 170000208/HSCBSX-TTH 170000001/PCBSX-TTH

CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA
9114 170000204/HSCBMB-CT 170000004/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MTV TMDV XUẤT NHẬP KHẨU L&T
9115 170002109/HSCBA-HCM 170000042/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM
9116 170006806/HSCBMB-HN 170000467/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT
9117 170006803/HSCBMB-HN 170000468/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH
9118 170004102/HSCBSX-HN 170000008/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
9119 170006902/HSCBMB-HN 170000469/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN
9120 170007008/HSCBMB-HN 170000470/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH