STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
9111 17007679/HSCBA-HN 170001119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN

Còn hiệu lực

9112 17007641/HSCBA-HN 170001120/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT

Còn hiệu lực

9113 17011129/HSCBMB-HN 170000926/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO

Còn hiệu lực

9114 17007631/HSCBA-HN 170001121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH

Còn hiệu lực

9115 17007633/HSCBA-HN 170001122/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

9116 17007405/HSCBA-HN 170001123/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG

Còn hiệu lực

9117 17007671/HSCBA-HN 170001124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN

Còn hiệu lực

9118 17011138/HSCBMB-HN 170000927/PCBMB-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN

Còn hiệu lực

9119 17007669/HSCBA-HN 170001125/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN

Còn hiệu lực

9120 17007636/HSCBA-HN 170001126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY

Còn hiệu lực