STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
9411 17008245/HSCBA-HN 170001586/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

9412 17008246/HSCBA-HN 170001587/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT

Còn hiệu lực

9413 17008229/HSCBA-HN 170001588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT

Còn hiệu lực

9414 17008179/HSCBA-HN 170001589/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

9415 17008038/HSCBA-HN 170001590/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

9416 17000301/HSCBMB-KH 170000002/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐỨC HUY

Còn hiệu lực

9417 170000001/HSCBMB-KH 170000001/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH AQUA

Còn hiệu lực

9418 170009809/HSCBMB-HN 170001010/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI

Còn hiệu lực

9419 17008094/HSCBA-HN 170001545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T

Còn hiệu lực

9420 17011225/HSCBMB-HN 170001011/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ

Còn hiệu lực