STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
9411 170005001/HSCBMB-HN 170000352/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GENDIS
9412 170004901/HSCBMB-HN 170000353/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC
9413 170005002/HSCBMB-HN 170000354/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
9414 170004602/HSCBMB-HN 170000355/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT
9415 170002901/HSCBMB-HN 170000356/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HỒNG NHẬT
9416 170004804/HSCBMB-HN 170000357/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM
9417 170005101/HSCBMB-HN 170000358/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
9418 170005102/HSCBMB-HN 170000359/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LONG PHÁT
9419 170005301/HSCBMB-HN 170000360/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH
9420 170000201/HSCBMB-GL 170000004/PCBMB-GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NHÂN GIA LAI