STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
9411 17011106/HSCBMB-HN 170000910/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH BÌNH

Còn hiệu lực

9412 17007642/HSCBA-HN 170001067/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Đã thu hồi (05/07/2018)


9413 17007640/HSCBA-HN 170001068/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

9414 17007634/HSCBA-HN 170001069/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực

9415 17011117/HSCBMB-HN 170000911/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ECO CYN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

9416 17011126/HSCBMB-HN 170000912/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN LỢI

Còn hiệu lực

9417 17011123/HSCBMB-HN 170000913/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI

Còn hiệu lực

9418 17011125/HSCBMB-HN 170000914/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

9419 17011119/HSCBMB-HN 170000915/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ALC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

9420 17007650/HSCBA-HN 170001070/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2T VIỆT NAM

Còn hiệu lực