STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18000028/HSCBA-HNa 180000010/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

2 18000029/HSCBA-HNa 180000011/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

3 18000201/HSCBSX-HNa 180000001/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM

Còn hiệu lực

4 18010856/HSCBA-HCM 180001848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA

Còn hiệu lực

5 18000447/HSCBA-ĐN 180000034/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH

Còn hiệu lực

6 18001620/HSCBSX-ĐN 180000007/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM

Còn hiệu lực

7 18000445/HSCBA-ĐN 180000033/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH

Còn hiệu lực

8 18000222/HSCBMB-QB 180000006/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH ĐẠT

Còn hiệu lực

9 18000220/HSCBMB-QB 180000005/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

10 18008858/HSCBMB-HCM 180000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV KT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực