STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18000028/HSCBA-HNa 180000010/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

2 18000029/HSCBA-HNa 180000011/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN

Còn hiệu lực

3 18000201/HSCBSX-HNa 180000001/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM

Còn hiệu lực

4 18010856/HSCBA-HCM 180001848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA

Còn hiệu lực

5 18000447/HSCBA-ĐN 180000034/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH

Còn hiệu lực

6 18001620/HSCBSX-ĐN 180000007/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM

Còn hiệu lực

7 18000445/HSCBA-ĐN 180000033/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH

Còn hiệu lực

8 18000222/HSCBMB-QB 180000006/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH ĐẠT

Còn hiệu lực

9 18000220/HSCBMB-QB 180000005/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG BÌNH

Còn hiệu lực

10 18008858/HSCBMB-HCM 180000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV KT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

11 18009060/HSCBMB-HCM 180000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.E.M

Còn hiệu lực

12 18009061/HSCBMB-HCM 180000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

13 18010730/HSCBA-HCM 180001845/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

14 18009064/HSCBMB-HCM 180000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

15 18010847/HSCBA-HCM 180001846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ MỸ

Còn hiệu lực

16 18010696/HSCBA-HCM 180001847/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC

Còn hiệu lực

17 18011538/HSCBA-HN 180001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

18 18011532/HSCBA-HN 180001767/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

19 18011775/HSCBMB-HN 180000253/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GENERIC

Còn hiệu lực

20 18011533/HSCBA-HN 180001768/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

21 18011535/HSCBA-HN 180001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

22 18011534/HSCBA-HN 180001770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

23 18011528/HSCBA-HN 180001771/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CONSORZIO CON ATTIVITA` ESTERNA MEDEXPORT ITALIA

Còn hiệu lực

24 18011527/HSCBA-HN 180001772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA

Còn hiệu lực

25 18011494/HSCBA-HN 180001773/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

26 18011495/HSCBA-HN 180001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

27 18011496/HSCBA-HN 180001775/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

28 18011497/HSCBA-HN 180001776/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

29 18011498/HSCBA-HN 180001777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

30 18011491/HSCBA-HN 180001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực