STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18011561/HSCBMB-HN 180000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ
2 18010098/HSCBA-HN 180000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
3 17009407/HSCBA-HN 180000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
4 18011558/HSCBMB-HN 180000066/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING
5 18009979/HSCBA-HN 180000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM
6 18010016/HSCBA-HN 180000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VINH
7 18010077/HSCBA-HN 180000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
8 18010078/HSCBA-HN 180000415/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
9 18010080/HSCBA-HN 180000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT
10 18010090/HSCBA-HN 180000417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ MINH PHÁT
11 18010094/HSCBA-HN 180000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ
12 18010095/HSCBA-HN 180000419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
13 18010099/HSCBA-HN 180000420/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
14 18010100/HSCBA-HN 180000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
15 18010102/HSCBA-HN 180000422/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
16 18010104/HSCBA-HN 180000423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
17 18011563/HSCBMB-HN 180000067/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
18 18010047/HSCBA-HN 180000424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
19 18010050/HSCBA-HN 180000425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
20 18010057/HSCBA-HN 180000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DELAGO
21 18010091/HSCBA-HN 180000427/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN
22 18011562/HSCBMB-HN 180000068/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ THÚY HẢI
23 18010105/HSCBA-HN 180000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
24 18010108/HSCBA-HN 180000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
25 18010112/HSCBA-HN 180000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T
26 18010115/HSCBA-HN 180000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
27 18010116/HSCBA-HN 180000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
28 18010117/HSCBA-HN 180000433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
29 18010118/HSCBA-HN 180000434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH
30 18010120/HSCBA-HN 180000435/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH