STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18008974/HSCBMB-HCM 180000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Còn hiệu lực

2 18010163/HSCBA-HCM 180001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Còn hiệu lực

3 18008979/HSCBMB-HCM 180000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA

Còn hiệu lực

4 18010195/HSCBA-HCM 180001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

5 18008982/HSCBMB-HCM 180000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATECH

Còn hiệu lực

6 18010200/HSCBA-HCM 180001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

7 18010201/HSCBA-HCM 180001235/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

8 18010202/HSCBA-HCM 180001236/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

9 18010204/HSCBA-HCM 180001237/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực

10 18010205/HSCBA-HCM 180001238/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực

11 18010207/HSCBA-HCM 180001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

12 18010216/HSCBA-HCM 180001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN

Còn hiệu lực

13 18010217/HSCBA-HCM 180001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

14 18008985/HSCBMB-HCM 180000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

Còn hiệu lực

15 18010218/HSCBA-HCM 180001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

16 18010219/HSCBA-HCM 180001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

17 18010220/HSCBA-HCM 180001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

18 18010221/HSCBA-HCM 180001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH

Còn hiệu lực

19 18010222/HSCBA-HCM 180001246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

20 18000310/HSCBSX-BN 180000004/PCBSX-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

21 18010730/HSCBA-HN 180001121/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

22 18010814/HSCBA-HN 180001122/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

23 18010832/HSCBA-HN 180001123/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

24 18010833/HSCBA-HN 180001124/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

25 18010836/HSCBA-HN 180001125/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26 18010838/HSCBA-HN 180001126/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

27 18010839/HSCBA-HN 180001127/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

28 18010867/HSCBA-HN 180001128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực

29 18010868/HSCBA-HN 180001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực