STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18011474/HSCBA-HCM 180002401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V

Còn hiệu lực

2 18011471/HSCBA-HCM 180002402/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Còn hiệu lực

3 18011473/HSCBA-HCM 180002403/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

4 18011483/HSCBA-HCM 180002404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực

5 18009138/HSCBMB-HCM 180000284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIỄM PHƯỚC LỘC

Còn hiệu lực