STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18011561/HSCBMB-HN 180000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ
2 18010098/HSCBA-HN 180000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
3 17009407/HSCBA-HN 180000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
4 18011558/HSCBMB-HN 180000066/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING
5 18009979/HSCBA-HN 180000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM