STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Văn bản công bố
1 18011561/HSCBMB-HN 180000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ Y TẾ
2 18010098/HSCBA-HN 180000410/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
3 17009407/HSCBA-HN 180000411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
4 18011558/HSCBMB-HN 180000066/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SCHMIDT MARKETING
5 18009979/HSCBA-HN 180000412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KONNERTEC VIỆT NAM
6 18010016/HSCBA-HN 180000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ VINH
7 18010077/HSCBA-HN 180000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
8 18010078/HSCBA-HN 180000415/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG
9 18010080/HSCBA-HN 180000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT
10 18010090/HSCBA-HN 180000417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ MINH PHÁT
11 18010094/HSCBA-HN 180000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ
12 18010095/HSCBA-HN 180000419/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
13 18010099/HSCBA-HN 180000420/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
14 18010100/HSCBA-HN 180000421/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
15 18010102/HSCBA-HN 180000422/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA
16 18010104/HSCBA-HN 180000423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
17 18011563/HSCBMB-HN 180000067/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
18 18010047/HSCBA-HN 180000424/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
19 18010050/HSCBA-HN 180000425/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á
20 18010057/HSCBA-HN 180000426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DELAGO
21 18010091/HSCBA-HN 180000427/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN
22 18011562/HSCBMB-HN 180000068/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ LÊ THÚY HẢI
23 18010105/HSCBA-HN 180000428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
24 18010108/HSCBA-HN 180000429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
25 18010112/HSCBA-HN 180000430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T
26 18010115/HSCBA-HN 180000431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
27 18010116/HSCBA-HN 180000432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
28 18010117/HSCBA-HN 180000433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM
29 18010118/HSCBA-HN 180000434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH
30 18010120/HSCBA-HN 180000435/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH
31 18010111/HSCBA-HN 180000436/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WORLDMARK VIỆT NAM
32 18010121/HSCBA-HN 180000437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
33 18010122/HSCBA-HN 180000438/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ
34 18010123/HSCBA-HN 180000439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
35 18010124/HSCBA-HN 180000440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
36 18010125/HSCBA-HN 180000441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
37 18010126/HSCBA-HN 180000442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI
38 18010127/HSCBA-HN 180000443/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
39 18010128/HSCBA-HN 180000444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
40 18010129/HSCBA-HN 180000445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH
41 18010132/HSCBA-HN 180000446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI
42 18011535/HSCBMB-HN 180000069/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA
43 18010173/HSCBA-HN 180000447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
44 18010174/HSCBA-HN 180000448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
45 18010184/HSCBA-HN 180000449/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND
46 17007642/HSCBA-HCM 180000571/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI VIỆT ANH
47 17007644/HSCBA-HCM 180000572/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI VIỆT ANH
48 18009294/HSCBA-HCM 180000573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC DƯƠNG
49 18008896/HSCBMB-HCM 180000065/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ HNT
50 18009503/HSCBA-HCM 180000574/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC