STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18011474/HSCBA-HCM 180002401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V

Còn hiệu lực

2 18011471/HSCBA-HCM 180002402/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH

Còn hiệu lực

3 18011473/HSCBA-HCM 180002403/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

4 18011483/HSCBA-HCM 180002404/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực

5 18009138/HSCBMB-HCM 180000284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DIỄM PHƯỚC LỘC

Còn hiệu lực

6 18011481/HSCBA-HCM 180002405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

Còn hiệu lực

7 18011469/HSCBA-HCM 180002406/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

8 18011476/HSCBA-HCM 180002407/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Còn hiệu lực

9 18011500/HSCBA-HCM 180002408/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN

Còn hiệu lực

10 18011477/HSCBA-HCM 180002409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

11 18011478/HSCBA-HCM 180002410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

12 18011484/HSCBA-HCM 180002411/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

13 18011485/HSCBA-HCM 180002412/PCBA-HCM

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HOC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

14 18011498/HSCBA-HCM 180002413/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI

Còn hiệu lực

15 18011482/HSCBA-HCM 180002414/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG

Còn hiệu lực

16 18011486/HSCBA-HCM 180002415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN

Còn hiệu lực

17 18011479/HSCBA-HCM 180002416/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực

18 18011487/HSCBA-HCM 180002417/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO

Còn hiệu lực

19 18011497/HSCBA-HCM 180002418/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE

Còn hiệu lực

20 18011470/HSCBA-HCM 180002419/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT

Còn hiệu lực

21 18011499/HSCBA-HCM 180002420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN

Còn hiệu lực

22 18009139/HSCBMB-HCM 180000285/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

23 18000132/HSCBA-BN 180000067/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI

Còn hiệu lực

24 18000006/HSCBMB-TTH 180000003/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN THANH

Còn hiệu lực

25 18000012/HSCBA-PT 180000008/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

26 170000001/HSCBMB-HY 180000002/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN

Còn hiệu lực

27 17000503/HSCBSX-HY 180000003/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

Còn hiệu lực

28 18000405/HSCBMB-QN 180000001/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

29 18012098/HSCBA-HN 180002346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

30 18012096/HSCBA-HN 180002347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

31 18012097/HSCBA-HN 180002348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

32 18012079/HSCBA-HN 180002349/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED

Còn hiệu lực

33 18012016/HSCBA-HN 180002350/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

34 18012099/HSCBA-HN 180002351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH

Còn hiệu lực

35 18012158/HSCBA-HN 180002352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

36 18012122/HSCBA-HN 180002353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Còn hiệu lực

37 18012143/HSCBA-HN 180002354/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG

Còn hiệu lực

38 18000124/HSCBA-BN 180000065/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

39 18000125/HSCBA-BN 180000066/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG

Còn hiệu lực

40 18000471/HSCBA-ĐN 180000055/PCBA-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG

Còn hiệu lực

41 18000520/HSCBMB-NA 180000010/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ AN GIANG

Còn hiệu lực

42 18000123/HSCBA-BN 180000064/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI

Còn hiệu lực

43 18000315/HSCBSX-BN 180000009/PCBSX-BN

CÔNG TY LỢI THÀNH - (TNHH)

Còn hiệu lực

44 18000519/HSCBMB-NA 180000009/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Còn hiệu lực

45 18011321/HSCBA-HCM 180002383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

46 18011322/HSCBA-HCM 180002384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

47 18011323/HSCBA-HCM 180002385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

48 18011324/HSCBA-HCM 180002386/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

49 18011340/HSCBA-HCM 180002387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

50 18011337/HSCBA-HCM 180002388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực