STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 18008974/HSCBMB-HCM 180000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Còn hiệu lực

2 18010163/HSCBA-HCM 180001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Còn hiệu lực

3 18008979/HSCBMB-HCM 180000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA

Còn hiệu lực

4 18010195/HSCBA-HCM 180001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

5 18008982/HSCBMB-HCM 180000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATECH

Còn hiệu lực

6 18010200/HSCBA-HCM 180001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA

Còn hiệu lực

7 18010201/HSCBA-HCM 180001235/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

8 18010202/HSCBA-HCM 180001236/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

9 18010204/HSCBA-HCM 180001237/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực

10 18010205/HSCBA-HCM 180001238/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

Còn hiệu lực

11 18010207/HSCBA-HCM 180001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

12 18010216/HSCBA-HCM 180001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN

Còn hiệu lực

13 18010217/HSCBA-HCM 180001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN

Còn hiệu lực

14 18008985/HSCBMB-HCM 180000141/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV

Còn hiệu lực

15 18010218/HSCBA-HCM 180001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

16 18010219/HSCBA-HCM 180001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Còn hiệu lực

17 18010220/HSCBA-HCM 180001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

18 18010221/HSCBA-HCM 180001245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH

Còn hiệu lực

19 18010222/HSCBA-HCM 180001246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

20 18000310/HSCBSX-BN 180000004/PCBSX-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Còn hiệu lực

21 18010730/HSCBA-HN 180001121/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK

Còn hiệu lực

22 18010814/HSCBA-HN 180001122/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

23 18010832/HSCBA-HN 180001123/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

24 18010833/HSCBA-HN 180001124/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

25 18010836/HSCBA-HN 180001125/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

26 18010838/HSCBA-HN 180001126/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

27 18010839/HSCBA-HN 180001127/PCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM

Còn hiệu lực

28 18010867/HSCBA-HN 180001128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT

Còn hiệu lực

29 18010868/HSCBA-HN 180001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

30 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực

31 18010860/HSCBA-HN 180001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ

Còn hiệu lực

32 18010861/HSCBA-HN 180001131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

33 18011677/HSCBMB-HN 180000167/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TSK

Còn hiệu lực

34 18010460/HSCBA-HN 180001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

Còn hiệu lực

35 18010786/HSCBA-HN 180001133/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

36 18010787/HSCBA-HN 180001134/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37 18010788/HSCBA-HN 180001135/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

38 18010790/HSCBA-HN 180001136/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

39 18010791/HSCBA-HN 180001137/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES SA TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

40 18010857/HSCBA-HN 180001138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Còn hiệu lực

41 18010864/HSCBA-HN 180001139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC

Còn hiệu lực

42 18010869/HSCBA-HN 180001140/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH

Còn hiệu lực

43 18010876/HSCBA-HN 180001141/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD

Còn hiệu lực

44 18010878/HSCBA-HN 180001142/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực

45 18010880/HSCBA-HN 180001143/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

46 18010882/HSCBA-HN 180001144/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

47 18011679/HSCBMB-HN 180000168/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YUJIN KOREA VINA

Còn hiệu lực

48 18011680/HSCBMB-HN 180000169/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49 18011681/HSCBMB-HN 180000170/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SAO BẮC NAM

Còn hiệu lực

50 18010884/HSCBA-HN 180001145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH KHUÊ

Còn hiệu lực

51 18011682/HSCBMB-HN 180000171/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MONOBIND

Còn hiệu lực

52 18010885/HSCBA-HN 180001146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC

Còn hiệu lực

53 18010886/HSCBA-HN 180001147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH

Còn hiệu lực

54 18010897/HSCBA-HN 180001148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED

Còn hiệu lực

55 18000304/HSCBMB-KH 180000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CAO NHA TRANG

Còn hiệu lực

56 18010915/HSCBA-HN 180001149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

57 18010929/HSCBA-HN 180001150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÚC

Còn hiệu lực

58 18010172/HSCBA-HCM 180001207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

59 18010173/HSCBA-HCM 180001208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

60 18010174/HSCBA-HCM 180001209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

61 18010175/HSCBA-HCM 180001210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

62 18010176/HSCBA-HCM 180001211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

63 18010177/HSCBA-HCM 180001212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

64 18010178/HSCBA-HCM 180001213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

65 18010179/HSCBA-HCM 180001214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

66 18010180/HSCBA-HCM 180001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

67 18010181/HSCBA-HCM 180001216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

68 18010182/HSCBA-HCM 180001217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

69 18010183/HSCBA-HCM 180001218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

70 18010184/HSCBA-HCM 180001219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

71 18010185/HSCBA-HCM 180001220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

72 18010186/HSCBA-HCM 180001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

73 18010187/HSCBA-HCM 180001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

74 18010188/HSCBA-HCM 180001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực

75 18010189/HSCBA-HCM 180001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA

Còn hiệu lực