STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170003001/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
2 170001802/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
3 170000003/HSCBSX-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)
4 170000201/HSCBA-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SỨC KHỎE VIỆT
5 170000302/HSCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC
6 170000301/HSCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC
7 170005101/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
8 170004307/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
9 170000101/HSCBMB-HP

CÔNG TY TNHH HOÀNG OÁNH