STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 17007078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
2 17006621/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
3 17006622/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
4 170005242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
5 170004906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
6 17007220/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH
7 18012364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY
8 170005703/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM
9 18011862/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD
10 18011636/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN