STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170000801/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AT
2 17011379/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
3 18011628/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
4 17000007/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
5 17000008/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
6 17009564/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM
7 17009650/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8 17007411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
9 18009918/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
10 17007321/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM