STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 17011086/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM
2 17006405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI ĐẠI MỚI
3 17007181/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS
4 17007048/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS
5 17011190/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN
6 17000301/HSCBMB-BV

CÔNG TY TNHH Y TẾ HỒNG PHÚC
7 17000005/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
8 17000004/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
9 170005004/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA
10 17006936/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH