STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170007114/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NAM PHÚ
2 170006026/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
3 170006007/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
4 170006302/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
5 170005245/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6 170009502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
7 170008219/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THUẬN PHÁT
8 170003703/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
9 170006502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
10 18009104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA