STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 17000301/HSCBSX-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG
2 18010708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OKOTO
3 18009934/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ
4 170005502/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
5 170005510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
6 17000010/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
7 18011693/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM
8 17000008/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
9 18000304/HSCBMB-BV

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA TUYẾT NGA
10 18009062/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA