STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
11 170002401/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
12 17009371/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU
13 170005413/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
14 170005513/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
15 17006312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
16 170005203/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
17 170005605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
18 17011282/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
19 17011357/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
20 17009658/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK