STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
21 18009536/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
22 17006592/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
23 17006367/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
24 170007902/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
25 18011390/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA
26 18011391/HSCBA-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM METAFARMA
27 170004119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
28 18010567/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED
29 18010932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK
30 17008732/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT