STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
31 17011034/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
32 18000201/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN
33 17003215/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH
34 17003214/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT
35 170002602/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ
36 17003221/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
37 170005813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
38 170006533/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
39 170006543/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
40 170006341/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH