STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
31 18010231/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
32 170006608/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
33 170007102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC
34 170007105/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM
35 18000001/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM XANH ĐT
36 170008202/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
37 17006631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG
38 17000002/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
39 17011463/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
40 170004001/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK