STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
41 17011029/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET
42 17008968/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
43 170005505/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
44 170005457/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
45 170008306/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG
46 18009407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
47 17008259/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
48 17007242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
49 17006711/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
50 170005415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN