STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
41 18008852/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL
42 170004409/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
43 170002301/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
44 170002602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
45 170003703/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D
46 17007921/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
47 18000613/HSCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ VIỆT NAM
48 18011059/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV THẠCH PHÁT
49 170003334/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
50 170003333/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE