STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
51 170003332/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
52 170003331/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
53 170003329/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
54 170003328/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
55 17007509/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
56 18000305/HSCBMB-BV

CÔNG TY TNHH Y TẾ HỒNG PHÚC
57 17008217/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
58 17007697/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
59 17007696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
60 17008652/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM