STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
51 18009769/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD
52 17008832/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
53 17008829/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
54 17008831/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
55 17008868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
56 18010867/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT
57 170005424/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
58 170005421/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
59 18010654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
60 18010541/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS