STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
51 17009185/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
52 17009186/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
53 17009159/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
54 17007545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
55 170006915/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
56 17007563/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
57 170002001/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC
58 17000006/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
59 170006607/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING
60 17008166/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC