STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 17008172/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
62 17008171/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
63 17008518/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG HÀO PHÁT
64 17008519/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG HÀO PHÁT
65 17008520/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG HÀO PHÁT
66 17008629/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN
67 17007849/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
68 17007910/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC
69 18009479/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
70 18009985/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED