STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 18010292/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
62 170000001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
63 18003258/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
64 18003263/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
65 17000301/HSCBSX-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG
66 18010708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OKOTO
67 18009934/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ
68 170005502/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
69 170005510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
70 17000010/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM