STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
61 17008168/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
62 17007995/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
63 170004601/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
64 17008660/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C
65 170003203/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C
66 17007838/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG
67 17007839/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG
68 17007769/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
69 17007372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
70 170005814/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH