STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
71 18011693/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM
72 17000008/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
73 18000304/HSCBMB-BV

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA TUYẾT NGA
74 18009062/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA
75 18011600/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM
76 18011599/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM
77 17000809/HSCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TUẤN GIA ĐỊNH - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
78 18009984/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH
79 18001612/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM
80 18010665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA