STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
71 17007561/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
72 18008979/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA
73 170007709/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
74 18000442/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
75 18000439/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI
76 18010048/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
77 17008090/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
78 17008057/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
79 17007713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
80 17007642/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG