STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
71 170004002/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASEAN
72 170000201/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
73 17001118/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN
74 17000701/HSCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN
75 17011086/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM
76 17006405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI ĐẠI MỚI
77 17007181/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS
78 17007048/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS
79 17011190/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN
80 17000301/HSCBMB-BV

CÔNG TY TNHH Y TẾ HỒNG PHÚC