STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
81 170006509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
82 18010883/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA
83 18009869/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
84 17008603/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG
85 17003224/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA
86 17006561/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT
87 18009918/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
88 18010348/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
89 18009804/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB
90 17008537/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB