STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
81 170005017/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
82 170002401/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
83 17009371/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU
84 170005413/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
85 170005513/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
86 17006312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
87 170005203/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
88 170005605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
89 17011282/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
90 17011357/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ