STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
81 170002401/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN
82 17009670/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
83 17009669/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
84 17009668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
85 17006323/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
86 17000001/HSCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH
87 170005226/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
88 17007294/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG
89 18011507/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM
90 170000902/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH