STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
81 17000005/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
82 17000004/HSCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM
83 170005004/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA
84 17006936/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH
85 17006408/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM
86 170003001/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚC
87 170001802/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
88 170000003/HSCBSX-BD

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)
89 170000201/HSCBA-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SỨC KHỎE VIỆT
90 170000302/HSCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC