STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170006026/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
2 170006007/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
3 170006302/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
4 170005245/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
5 170009502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
6 170008219/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THUẬN PHÁT
7 170003703/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
8 170006502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
9 18009104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
10 170005017/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT