STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170000801/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AT
2 17011379/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
3 18011628/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
4 17000007/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
5 17000008/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
6 17009564/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM
7 17009650/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8 17007411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
9 18009918/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
10 17007321/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
11 170001101/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING
12 170000205/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
13 170006604/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
14 17007156/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
15 170003501/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
16 17008545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
17 17008696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA
18 18003234/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
19 17003209/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
20 170003001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM