STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 18009984/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH
2 18001612/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM
3 18010665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
4 170002401/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN
5 17009670/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
6 17009669/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7 17009668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
8 17006323/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
9 17000001/HSCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH
10 170005226/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
11 17007294/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG
12 18011507/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM
13 170000902/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
14 170005613/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
15 170002001/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
16 170001202/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
17 170001502/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
18 170001501/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
19 170001503/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
20 170005605/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T