STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170000801/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AT
2 17011379/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
3 18011628/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
4 17000007/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
5 17000008/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
6 17009564/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM
7 17009650/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8 17007411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
9 18009918/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
10 17007321/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
11 170001101/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING
12 170000205/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
13 170006604/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
14 17007156/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
15 170003501/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
16 17008545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
17 17008696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA
18 18003234/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
19 17003209/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
20 170003001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
21 17003207/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG
22 170005608/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT
23 17000507/HSCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TUẤN LONG
24 170003901/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
25 18010526/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
26 18010342/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
27 18010485/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ
28 18010466/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
29 18010338/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỒNG PHÁT
30 18010520/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X