STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170006026/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
2 170006007/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
3 170006302/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
4 170005245/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
5 170009502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
6 170008219/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THUẬN PHÁT
7 170003703/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
8 170006502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
9 18009104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
10 170005017/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
11 170002401/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
12 17009371/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU
13 170005413/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
14 170005513/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
15 17006312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
16 170005203/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
17 170005605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
18 17011282/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
19 17011357/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
20 17009658/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
21 17009659/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
22 170005515/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
23 170004104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
24 170005204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
25 170004222/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
26 170004212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
27 170004217/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
28 170004301/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
29 170004403/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
30 170004405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH