STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170000801/HSCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AT
2 17011379/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
3 18011628/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
4 17000007/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
5 17000008/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
6 17009564/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM
7 17009650/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
8 17007411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
9 18009918/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
10 17007321/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
11 170001101/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH BELMONT MANUFACTURING
12 170000205/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
13 170006604/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
14 17007156/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
15 170003501/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
16 17008545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
17 17008696/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA
18 18003234/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
19 17003209/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
20 170003001/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM
21 17003207/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG
22 170005608/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT
23 17000507/HSCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG TUẤN LONG
24 170003901/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
25 18010526/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
26 18010342/HSCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH
27 18010485/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ
28 18010466/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
29 18010338/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỒNG PHÁT
30 18010520/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X
31 17011034/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG
32 18000201/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HẢI YẾN
33 17003215/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH
34 17003214/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT
35 170002602/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ
36 17003221/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
37 170005813/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
38 170006533/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
39 170006543/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
40 170006341/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
41 170006323/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
42 170006322/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
43 170006340/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
44 170006531/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
45 170006304/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
46 170006308/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
47 170002004/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH
48 17008572/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG
49 17007292/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
50 17009634/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA