STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 18009984/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TẤT THÀNH
2 18001612/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM
3 18010665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
4 170002401/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN
5 17009670/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
6 17009669/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
7 17009668/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
8 17006323/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ NAM HÀ
9 17000001/HSCBMB-CB

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG ANH
10 170005226/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM
11 17007294/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG
12 18011507/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT VIỆT NAM
13 170000902/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
14 170005613/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
15 170002001/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
16 170001202/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
17 170001502/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
18 170001501/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
19 170001503/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE
20 170005605/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T
21 18009536/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
22 17006592/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
23 17006367/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN
24 170007902/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA
25 18011390/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA
26 18011391/HSCBA-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM METAFARMA
27 170004119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
28 18010567/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED
29 18010932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK
30 17008732/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỈNH HƯNG PHÁT
31 18010231/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM
32 170006608/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN
33 170007102/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ATC
34 170007105/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM
35 18000001/HSCBSX-QN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM XANH ĐT
36 170008202/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
37 17006631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG
38 17000002/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
39 17011463/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
40 170004001/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK
41 17011029/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ INTET
42 17008968/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
43 170005505/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
44 170005457/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
45 170008306/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG
46 18009407/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
47 17008259/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
48 17007242/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
49 17006711/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
50 170005415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN
51 18009769/HSCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD
52 17008832/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
53 17008829/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
54 17008831/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
55 17008868/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG
56 18010867/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT
57 170005424/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
58 170005421/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES
59 18010654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
60 18010541/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
61 18009802/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
62 17008871/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
63 17008932/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
64 17008646/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
65 17008050/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
66 17007885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
67 17007887/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
68 170006672/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS
69 18010732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
70 18010625/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED
71 17007561/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T
72 18008979/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KMD VINA
73 170007709/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
74 18000442/HSCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
75 18000439/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI