STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1 170006026/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
2 170006007/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
3 170006302/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
4 170005245/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
5 170009502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DS
6 170008219/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THUẬN PHÁT
7 170003703/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
8 170006502/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG
9 18009104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
10 170005017/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT
11 170002401/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
12 17009371/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT CHÂU
13 170005413/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
14 170005513/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
15 17006312/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
16 170005203/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
17 170005605/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
18 17011282/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
19 17011357/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
20 17009658/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
21 17009659/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH VINAMASK
22 170005515/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
23 170004104/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
24 170005204/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
25 170004222/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
26 170004212/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
27 170004217/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
28 170004301/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
29 170004403/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
30 170004405/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
31 170004303/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
32 170004221/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
33 17003201/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ
34 17003218/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM
35 17007193/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
36 17007158/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
37 17007160/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
38 17007088/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
39 17006708/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT
40 170005101/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN
41 17000027/HSCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
42 17008620/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
43 170006613/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING
44 170004701/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AMV DIAGNOSTIC
45 17000205/HSCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DV TTC
46 170002109/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KPM
47 17008723/HSCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9
48 170002405/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH
49 17007968/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC
50 17006484/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
51 17009185/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
52 17009186/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
53 17009159/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN HOÀNG MINH
54 17007545/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
55 170006915/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
56 17007563/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG
57 170002001/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC
58 17000006/HSCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM
59 170006607/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING
60 17008166/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
61 17008168/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
62 17007995/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC
63 170004601/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
64 17008660/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C
65 170003203/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C
66 17007838/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG
67 17007839/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN CƯỜNG
68 17007769/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
69 17007372/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT
70 170005814/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH
71 170004002/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASEAN
72 170000201/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
73 17001118/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN
74 17000701/HSCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN
75 17011086/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM