CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

---------------------------

Số YS06021801

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 02 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0308806875

Địa chỉ: Số 112/1, đường Phổ Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định : (028) 35399709 Fax:  (028) 38107019

Email: info@biomeq.com.vn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Anh Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271596312   ngày cấp: 14/07/2016   nơi cấp: CA Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0984243632   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Chai hít mũi

Chủng loại/Mã sản phẩm: Inhaler/Star Balm Inhaler

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: Shineway Pharmaceutical Group (Shan Dong) Co., Ltd.

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lashan Industrial Park, Shizhong District, Jinan, China

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: NOVUM PHARMA B.V.

Địa chỉ chủ sở hữu: Keyserswey 20, 2201 CW Noordwijk, Netherlands

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Thiết Bị Y Sinh

Địa chỉ: 112/1 Phổ Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: (028) 62775538   Điện thoại di động:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)